1
        

Auskari ar briljantiem (0.06ct) 2541-0713

Prove: 585, Svars: 4.94

€ 395.00  

Auskari ar briljantiem (0.04ct), safīriem (0.42ct) 7433-0723

Prove: 585, Svars: 4.71

€ 390.93  

Gredzens ar briljantiem (0.26 ct) 31-0733

Prove: 585, Svars: 4.69

€ 384.58  

Jaunums

Gredzens ar briljantiem (0.10 ct), safīru (0.12 ct) 7383-0723. Rezervēts līdz 04.02.2023

Prove: 585, Svars: 4.65

€ 381.30  

Gredzens ar briljantu (0.07 ct) 11251-5721

Prove: 585, Svars: 3.98

€ 380.00  

Gredzens ar briljantiem (0.03 ct) 250-2063

Prove: 750, Svars: 4.45

€ 379.00  

Gredzens ar briljantiem (0.03 ct), citrīnu, ametistu, granātiem, topāzu 22-0733

Prove: 585, Svars: 4.72

€ 378.40  

Gredzens ar briljantiem (0.08 ct) 37280-1191

Prove: 750, Svars: 5.03

€ 377.00  

Auskari ar briljantiem (0.30 ct) un dūmainajiem kvarciem 4122-5723

Prove: 585, Svars: 4.34

€ 375.00  

Gredzens ar briljantiem (0.2ct ) 8153-0911

Prove: 585, Svars: 4.16

€ 374.00  

Kulons ar briljantu (0.10 ct) 996g2-5721

Prove: 585, Svars: 4.02

€ 370.00  

Gredzens ar briljantiem (0.07ct), nefrītu 1331-0713

Prove: 585, Svars: 6.43

€ 366.00  

Kulons ar briljantiem (0.04 ct) 3761-0803

Prove: 750, Svars: 5.61

€ 364.65  

Gredzens ar briljantu (0.08 ct) 2090-1123

Prove: 585, Svars: 5.55

€ 360.00  

Gredzens ar briljantiem (0.06 ct), kultivētu pērli 2870-1123

Prove: 585, Svars: 5.55

€ 360.00  

Gredzens ar briljantiem (0.03ct), citrīniem, dūmainajiem kvarciem, kvarcu, peridotu 7951-0723

Prove: 585, Svars: 4.78

€ 358.50  

Gredzens ar briljantiem (0.06 ct) un safīru (0.10 ct) 4131-5723

Prove: 585, Svars: 4.19

€ 357.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) un granātiem 4803-5723

Prove: 585, Svars: 3.64

€ 355.00  

Jaunums

Gredzens ar briljantiem (0.06 ct), topāziem 7402-0723

Prove: 585, Svars: 4.17

€ 354.45  

Gredzens ar briljantiem (0.16 ct), granātu 21-0733

Prove: 585, Svars: 4.39

€ 351.20  

Auskari ar briljantiem (0.28 ct) , rozā safīriem (0.24 ct) EKK-5

Prove: 585, Svars: 2.71

€ 310.00   € 350.00

Auskari ar briljantiem (0.26 ct) j5 LA4853-12

Prove: 585, Svars: 2.80

€ 315.00   € 350.00

Gredzens ar briljantiem (0.08 ct) un peridotu 4913-5723

Prove: 585, Svars: 4.06

€ 350.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) 72-2313

Prove: 585, Svars: 5.22

€ 345.00