1
        

Auskari 329/3035

Prove: 925, Svars: 2.32

€ 56.30  

Auskari 13/3425

Prove: 925, Svars: 4.80

€ 56.00  

Jaunums

Auskari ar topaziem 84/4645

Prove: 925, Svars: 4.20

€ 55.00  

Auskari 164/2205

Prove: 925, Svars: 7.40

€ 55.00  

Auskari 96/0935

Prove: 925, Svars: 2.50

€ 55.00  

Auskari 124/4095

Prove: 925, Svars: 4.67

€ 55.00  

Auskari 113/5215

Prove: 925, Svars: 7.86

€ 55.00  

Auskari 106/0585

Prove: 925, Svars: 11.25

€ 55.00  

Auskari 65/1125

Prove: 925, Svars: 4.88

€ 55.00  

Auskari 17/3435

Prove: 925, Svars: 5.11

€ 55.00  

Auskari 40/0935

Prove: 925, Svars: 2.75

€ 55.00  

Auskari ar topāziem 34/0645

Prove: 925, Svars: 4.30

€ 54.82  

Auskari ar topāziem 8/3045

Prove: 925*, Svars: 4.20

€ 54.60  

Auskari ar pērlēm 4/3035

Prove: 925, Svars: 6.30

€ 54.60  

Auskari 314/3025

Prove: 925, Svars: 5.30

€ 54.55  

Auskari ar perlamutru 308/3025

Prove: 925, Svars: 7.10

€ 54.15  

Auskari 28/4045

Prove: 925, Svars: 6.60

€ 54.00  

Auskari ar ametistiem, dzintariem 137/7905

Prove: 925, Svars: 4.80

€ 54.00  

Auskari 80/4005

Prove: 925, Svars: 7.34

€ 54.00  

Auskari 217/1105

Prove: 925/375, Svars: 4.93

€ 40.00   € 54.00

Auskari 176/0935

Prove: 925, Svars: 6.30

€ 54.00  

Auskari 4/8415

Prove: 925, Svars: 7.39

€ 54.00  

Auskari ar oniksu 299/3025

Prove: 925, Svars: 4.90

€ 53.95  

Auskari ar ametistiem 30/0645

Prove: 925, Svars: 4.20

€ 53.14