1
        

Auskari 12470-0631

Prove: 585, Svars: 7.68

€ 499.00  

Auskari ar briljantiem ( 0.16 ct) 222-4643

Prove: 585, Svars: 4.98

€ 498.00  

Auskari 2772-3433

Prove: 585, Svars: 7.63

€ 495.00  

Auskari ar ametistiem 2601-2313

Prove: 585, Svars: 6.57

€ 492.75  

Auskari 2529g4-0931

Prove: 585, Svars: 7.57

€ 490.00  

Auskari ar briljantiem (0.16 ct) 3870-1431

Prove: 585, Svars: 6.89

€ 482.00  

Auskari 14460-1131

Prove: 585, Svars: 7.40

€ 480.00  

Auskari 4291-5733

Prove: 585, Svars: 7.37 gr.

€ 479.05  

Auskari 7610-0733

Prove: 585, Svars: 7.24

€ 470.60  

Auskari 266h0-0933

Prove: 585, Svars: 7.80

€ 470.00  

Auskari ar briljantiem (0.03ct), topāziem 8183-0733

Prove: 585, Svars: 5.85

€ 468.00  

Auskari ar briljantiem (0,11 ct) 3951-0733

Prove: 585, Svars: 5.48

€ 465.00  

Auskari ar briljantiem (0.14ct) un smaragdiem (0.04ct) 2972-4633

Prove: 585, Svars: 5.64

€ 459.00  

Auskari ar briljantiem (0.24ct) sintētiskajiem smaragdiem 153-0743

Prove: 585, Svars: 5.40

€ 459.00  

Auskari ar briljantiem (0.04ct), safīriem (0.42ct) 8402-0733

Prove: 585, Svars: 5.37

€ 456.45  

Auskari 29701-0731

Prove: 585, Svars: 7.00

€ 455.00  

Auskari 181-0843

Prove: 585, Svars: 6.97

€ 453.00  

Auskari ar briljantiem (0.04ct), granātiem 3081-0733

Prove: 585, Svars: 5.66

€ 452.00  

Auskari ar kultivētam pērlēm 1560-1723

Prove: 585, Svars: 6.13

€ 450.00  

Auskari ar briljantiem (0.04ct),topāziem 2172-4633

Prove: 585, Svars: 5.63

€ 450.00  

Auskari 25470-0931

Prove: 585, Svars: 6.90

€ 448.00  

Auskari ar halcedoniem 46482-0791

Prove: 585, Svars: 5.93

€ 385.00   € 445.00

Auskari 1290-1733

Prove: 585, Svars: 6.94

€ 440.00  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct), safīriem (0.12 ct) 223g2-8121

Prove: 585, Svars: 5.47

€ 410.00   € 437.00