1
        

Veicot pagarinājuma maksu, maksājumā norādot šādu informāciju:

Saņēmējs: SIA E Lats

Reģistrācijas numurs: 40003482835

Maksājuma mērķis: Norādiet savu personas kodu, Aizdevuma Nr.

​Maksājumu iespējams pārskaitīt uz kontu: A/S SWEDBANK, LV65HABA0551031318595

Maksājumus ar pārskaitījumu var veikt tikai tad, ja līgumā noteiktie termiņi nav kavēti!


Atpakaļ