1
        

Auskari ar briljantiem (0.72ct) 1020-0943

Prove: 750, Svars: 27.39

€ 2500.00  

Auskari ar briljantiem (0.46 ct) 118/1135

Prove: 750, Svars: 3.45

€ 1200.00  

Auskari ar briljantiem (0.48 ct) un safīriem (0.70 ct) 1471-5743

Prove: 585, Svars: 9.78

€ 1100.00  

Auskari ar briljantiem (0.18ct) 1079g1-4021

Prove: 585, Svars: 10.78

€ 1044.00  

Akcija

Auskari ar briljantiem (0.20 ct) 2863-0913

Prove: 585, Svars: 13.34

€ 900.00   € 990.00

Jaunums

Auskari 2210-5241

Prove: 750, Svars: 11.57

€ 984.00  

Auskari 2142-0943

Prove: 585, Svars: 13.96

€ 977.00  

Auskari ar briljantiem (0.15 ct) un dimantiem (0.45 ct) 2870-8333

Prove: 585, Svars: 12.54

€ 880.00  

Auskari ar briljantiem ( 0.01 ct) 832-4643

Prove: 585, Svars: 8.42

€ 842.00  

Auskari ar briljantiem (0.35) 4660-0933

Prove: 750, Svars: 8.99

€ 809.00  

Auskari ar akvamarīniem 3130-1133

Prove: 750, Svars: 12.10

€ 800.00  

Auskari ar briljantiem (0.16 ct) 11460-5731

Prove: 585, Svars: 10.00

€ 800.00  

Auskari ar briljantiem (0.30ct), topāziem 351-0743.

Prove: 585, Svars: 9.32

€ 792.20  

Auskari ar briljantiem (0,11ct), dūmainajiem kvarciem 2792-5723

Prove: 750, Svars: 9.11

€ 775.00  

Auskari ar briljantiem (0.10ct) 7392-0733

Prove: 750, Svars: 8.87

€ 753.95  

Auskari ar briljantiem (0.26 ct) 1520-5243

Prove: 585, Svars: 5.76

€ 720.00  

Auskari ar briljantiem (0.084 ct) citrīniem un topāziem (3741-5033)

Prove: 585, Svars: 7.94

€ 713.00  

Auskari ar briljantiem (0.21ct) 1932-0743

Prove: 585, Svars: 9.00

€ 702.00  

Auskari 152/1195

Prove: 585, Svars: 8.86

€ 700.00  

Jaunums

Auskari ar kvarciem 27581-0911

Prove: 585*, Svars: 8.64 gr.

€ 692.00  

Jaunums

Auskari 3060-0743

Prove: 583/375, Svars: 9.85

€ 689.50  

Auskari 225g5-0943

Prove: 585, Svars: 9.81

€ 687.00  

Jaunums

Auskari 740g1-1241

Prove: 585, Svars: 9.01

€ 675.00  

Jaunums

Auskari ar briljantiem (0.48ct) 3253-0743

Prove: 585, Svars: 7.03

€ 667.85