1
        

Visus jautājumus vai neskaidrības var risināt, zvanot SIA «E-Lats» e-veikala operatoriem pa tālruni 8838 vai 67160333 darba dienās no pulksten 8 līdz 18, kā arī sūtot jautājumus uz e-pastu: elats@elats.lv, vai arī izmantojot faksu – 67627773.


Atpakaļ