1
        

Auskari ar smaragdiem (2.28 ct) 307/4995

Prove: 925, Svars: 4.90

€ 108.60  

Auskari ar rubīniem (1.680 ct) 270/4915

Prove: 925, Svars: 3.60

€ 108.55  

Auskari ar rubīniem (2.080 ct.) 70/0505

Prove: 925, Svars: 6.70

€ 100.00  

Auskari ar topāziem 65/0515

Prove: 925, Svars: 6.50

€ 100.00  

Auskari 208/3285

Prove: 925, Svars: 17.15

€ 100.00  

Auskari ar safīriem 14/4695

Prove: 925, Svars: 4.32

€ 99.70  

Auskari 137/1705

Prove: 925, Svars: 7.34

€ 98.00  

Auskari 395/0795

Prove: 925, Svars: 20.18

€ 95.86  

Auskari 332/4905

Prove: 925, Svars: 14.42

€ 93.55  

Auskari 16/1115

Prove: 925, Svars: 18.10

€ 92.00  

Auskari 124/1495

Prove: 925, Svars: 17.74

€ 88.70  

Auskari 249/0685

Prove: 925, Svars: 17.62

€ 88.10  

Auskari 49/1515

Prove: 925, Svars: 11.01

€ 86.20  

Auskari 6/1115

Prove: 925, Svars: 10.40

€ 85.00  

Akcija

Auskari 279/4995

Prove: 925, Svars: 16.89

€ 76.65   € 84.50

Aukari 104/0595

Prove: 925, Svars: 16.52

€ 82.00  

Auskari 74/2205

Prove: 925, Svars: 4.50

€ 81.95  

Auskari 209/1185

Prove: 925, Svars: 7.43

€ 80.00  

Auskari ar rubīniem (1.77 ct) 309/4995

Prove: 925, Svars: 5.50

€ 79.05  

Auskari 192/7985

Prove: 925, Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari ar rubīniem (1.60 ct) 316/4995

Prove: 925, Svars: 3.70

€ 78.90  

Auskari 50/5005

Prove: 925 apzeltīts, Svars: 7.27

€ 78.00  

Auskari 163/5285

Prove: 925, Svars: 7.74

€ 78.00  

Auskari 98/0595

Prove: 925, Svars: 15.48

€ 77.40