1
        

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) 234/5735

Prove: 925, Svars: 8.51

€ 115.00  

Auskari ar rubīniem (1.86 ct) 63/3025

Prove: 925, Svars: 4.10

€ 108.20  

Auskari ar rubīniem(1.68ct) 270/4915

Prove: 925, Svars: 3.57

€ 105.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) 227/5735

Prove: 925, Svars: 4.75

€ 100.00  

Auskari 27/1135

Prove: 925, Svars: 5.05

€ 100.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) un topāziem 239/5735

Prove: 925, Svars: 3.72

€ 100.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) 228/5735

Prove: 925, Svars: 6.56

€ 100.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) 237/5735

Prove: 925, Svars: 4.77

€ 96.00  

Auskari 90/5225

Prove: 925, Svars: 6.10

€ 92.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) 240/5735

Prove: 925, Svars: 5.93

€ 92.00  

Auskari ar rubīniem(1.94ct) 308/4995

Prove: 925, Svars: 4.20

€ 90.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) 226/5735

Prove: 925, Svars: 4.91

€ 87.00  

Auskari 26/5035

Prove: 925, Svars: 6.10

€ 87.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) 225/5735

Prove: 925, Svars: 3.30

€ 87.00  

Auskari ar oniksu 29/4535

Prove: 925, Svars: 9.10

€ 85.00  

Auskari 211/1125

Prove: 925, Svars: 7.50

€ 85.00  

Auskari 104/0595

Prove: 925, Svars: 16.52

€ 82.00  

Auskari 74/2205

Prove: 925, Svars: 4.50

€ 81.95  

Auskari 209/1185

Prove: 925, Svars: 7.43

€ 80.00  

Auskari 279/4995

Prove: 925, Svars: 16.89

€ 80.00  

Auskari 39/0935

Prove: 925, Svars: 8.75

€ 80.00  

Auskari ar granātiem 47/3025

Prove: 925, Svars: 4.20

€ 79.30  

Auskari 192/7985

Prove: 925, Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) un topāziem 229/5735

Prove: 925, Svars: 1.49

€ 79.00