1
        

Vēstures fakti: Padomju zelts un viltotie (mākslīgie) dimanti

 
03/04/2018
 
"PSRS kopš tās nodibināšanas laikiem nespēj patērētājus apgādāt ar maizi. Ik gadu labības iepirkšana Rietumu tirgū prasa no Padomju savienības tūlītēju samaksu ar valūtu, kuras rezerves pēdējos gados galīgi saruka. Valūtas sagādei labības iepirkšanai Pad. savienība 1980.gadā pārdeva zeltu Rietumu tirgū par 800 miljoniem dolāru un 1981.gadā par 2,75 miljardiem dolāru.

Otrs no ievērojamākiem avotiem valūtas iegūšanai ir dimanti, kuru eksports uz Rietumiem sākās jau 1955.gadā. Dimantu koncerns Londonā, kas uzpērk un pārdod ne mazāk kā 80 procentus no visā pasaulē iegūto dimantu apjoma, noslēdza 1962.g. līgumu ar Pad. savienību. Saskaņā ar to Pad. savienība apņēmās pārdot sindikātam visu dimantu ieguvumu no raktuvēm Sibīrijā un Urālos.

Katru mēnesi ar lidmašīnu uz Londonu tiek nogādāta padomju dimantu krava 50 miljonu dolāru vērtībā. Ekspertiem Londonas biržā uzkrita, ka padomju dimantu raktuvju gada kapacitāte, kas nepārsniedz 10 milj., karātu nesamazinājās, bet ar laiku palielinājās līdz 16 miljoniem karātu gadā. Uzkrita arī, ka visi dimanti ir vienāda lieluma, vienādas formas un krāsas. Tas viss modināja aizdomas par veikalniecisko negodīgumu. Pēdīgi dimantu sindikāta eksperti devās uz Pad. savienību lietas noskaidrošanai tieši raktuvēs.

Ar lielām grūtībām viņiem izdevās dabūt atjauju raktuvju inspekcijai tikai vienai stundai. Bet tas pietika noskaidrošanai, ka raktuvju kapacitāte stāv tālu aiz eksportējamo dimantu apjoma. Tas pastiprināja aizdomas uz dimantu viltojumu. Pēdīgi ekspertiem izdevās apmeklēt Augstā spiediena institūtu Maskavā, kur atklājās, ka padomju dimanti, kas pārdoti Londonas sindikātam, ir viltoti — mākslīgi ražoti kaut kur Ukrainā. Ekspertiem izdevās arī noskaidrot, ka mākslīgo dimantu industrijā ir nodarbināti 1200 zinātnieki un speciālisti akadēmiķa Leonida Verešcagina vadībā.

Mākslīgo dimantu ražošana no akmeņoglēm zem ļoti augsta spiediena 0,5 karātu lielumā ir pazīstama Rietumos jau labi sen, bet netiek praktizēta, jo lētāk ir dabīgo dimantu meklēšana raktuvēs. Pad. savienība labprāt izdod daudz rubļu mākslīgo dimantu ražošanai, lai ar viņu eksportu iegūtu tik ļoti nepieciešamo valūtu iztrūkstošās labības un nepieciešamo izejvielu iegūšanai Rietumos."

Avots: periodika.lv; laikraksts „Latvija”, Nr.36 (27.09.1982.)

Atpakaļ