1
        

PAKALPOJUMU CENRĀDIS BEZ ĶĪLAS KREDĪTIEM

Aizdevuma summas izmaksa skaidrā naudā līdz 1000 EUR   6,00 eur
Aizdevuma summas izmaksa skaidrā naudā virs 1000 EUR   12,00 eur
Aizdevuma paātrinātā izsniegšana   no aizdevuma summas 10 %
Izziņa par pastāvošo saistību apmēru   24,00 eur
Izziņa par saistību neesamību   24,00 eur
Aizdevuma līgumu meklēšana arhīvā un kopijas izsniegšana   24,00 eur
Aizdevuma restrukturizācija   24,00 eur

 

SIA “E Lats” ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas pakalpojumu cenrādī.


Atpakaļ