1
        

Vēsture

Kā Anglija un Krievija Latvijas zeltu sadalīja...

14/07/2016

967. gada februārī Lielbritānijā viesojās Padomju Savienības Ministru padomes priekšsēdētājs Aleksejs Kosigins. Vizītes ietvaros notika abu valstu sarunas par ekonomiskiem un politis­kiem jautājumiem.

Uzmanību: Baltijas zelts tiek pārdots!

29/06/2016

Lai gan baltiešu trimdas organizācijas protestēja, Vilsona valdība 1967. gada vasarā turpināja risināt Baltijas valstu zelta jautājumu.

Latvijas zelts Lielbritānijas un Padomju Savienības sarunu centrā

15/06/2016

1950. gadā Klementa Etlija leiboristu valdība izstrādāja likumu par ārvalstu kompensācijām, kas noteica atlīdzību tiem britu pilsoņiem, kuriem ko­munistiskās valdības Austrumeiropā atsavinājušas īpašumu vai radījušas cita veida finansiālus zaudējumus.

Latvijas zelta nedienas turpinās: Vācu okupācija un Ienaidnieka īpašumu pārzinis

26/05/2016

Jauns akcents britu politikā Baltijas valstu zelta piederības jautājumā iezīmējās 1941. gada jūlijā, kad Latviju, Lietuvu un Igauniju okupēja na­cistiskā Vācija.

Padomju režīms no Latvijas pagrābj 1615 kilogramus zelta

08/05/2016

Padomju režīms Latvijā uzreiz sagrāba ap 1615 kilogramiem zelta un, kā memuāros atzīmē Latvijas Bankas padomes priekšsēdētājs Ādolfs Klīve, pēc PSRS valdības rīkojuma naktī no 1940. gada 12. jūlija uz 13. jūliju izlaupīja Latvijas Banku un aizveda uz Maskavu visu tur esošo zeltu, sudrabu un ārvalstu valūtu.

Latvijas zelts lielvalstu kasēs jeb kā tika izsaimniekots mūsu zelts

28/04/2016

1940. gada 17. jūnijā, kad Latviju okupēja Padomju Savienība, Latvijas Bankas bilancē bija 71,5 miljoni latu zeltā un 30,3 miljoni ārvalstu valūtā.

Vēl viena zelta jeb Otrā pasaules kara mistērija

31/03/2016

Vācu ģenerālfeldmaršals Ervins Johannes Eižens Rommels bija viens no augstāk stāvošajiem nacistu ģenerāļiem Otrā pasaules kara laikā. Jūtot, ka kara iznākums nebūs Vācijai par labu, 1944. gadā viņš mēģināja slēpt dārgumus.

Anglijas karalienes slavenais pirāts ar "Zelta briežumāti"

21/03/2016

Kādā 1580. gada septembra dienā pa Lamanša jūras šaurumu pie Anglijas krastiem slīd stipri apbružāts kuģis – buras ir lupatās, burinieka priekšgalā un pakaļgalā noberzusies krāsa.