1
        

Pārdod 
875, 925 prove – 0,85 EUR/gr

Ieķīlā
875, 925 prove – 0,30 EUR/gr, ārpus Rīgas 0.40 EUR/gr.

Sudraba monētu pieņemšanas cenas

Nosaukums Summa
Kaķīša Dzirnavas 55 EUR
Dzīvības monēta 50 EUR
Laika monēta II 40 EUR
Laika monēta I 140 EUR
Likteņa monēta 100 EUR
Laimes monēta 110 EUR
Ciparu monēta 150 EUR
Medus monēta 170 EUR
Dzintara monēta 65 EUR
Ūdens monēta 30 EUR
Rīgas Tehniskā universitāte 60 EUR
Ventastega 55 EUR
Sudraba Pieclatnieks 35 EUR
Baltā Grāmata 25 EUR
Pasaku monēta I. Pieci kaķi 50 EUR
Jānis Rozentāls 80 EUR
Pārējās Latvijas sudraba monētas pēc saskaņošanas
Latvijas 5 Lati, 2 Lati, 1 lats pēc sudraba pieņemšanas cenas
Krievijas Impērijas sudraba monētas pēc saskaņošanas
Pārējās ārvalstu sudraba monētas pēc sudraba pieņemšanas cenas

Norādītā maksa par monētām tiek dota, ja tās ir labā stāvoklī, bez defektiem.