1
        

Kulons 360g4-0921

Prove: 585, Svars: 4.97

€ 249.00  

Kulons 22303-1211

Prove: 585, Svars: 4.97

€ 245.00  

Kulons 1002-7603

Prove: 585, Svars: 4.41

€ 245.00  

Kulons 27290-0921

Prove: 585, Svars: 4.44

€ 244.00  

Kulons ar briljantiem (0.10 ct) 1050-8111

Prove: 585, Svars: 3.25

€ 243.00  

Kulons ar briljantiem (0.19ct) 1280g7-4021

Prove: 585, Svars: 2.25

€ 241.00  

Kulons 207/1195

Prove: 585, Svars: 5.68

€ 240.00  

Kulons ar briljantiem (0.21ct) un halcedonu 3343-0913

Prove: 585, Svars: 4.01

€ 240.00  

Jaunums

Kulons 762-4531

Prove: 585, Svars: 4.42

€ 240.00  

Kulons 8542-4521

Prove: 585, Svars: 4.27

€ 235.00  

Jaunums

Kulons 6552n1-0991

Prove: 585, Svars: 4.33

€ 231.00  

Kulons 4010-5723

Prove: 585, Svars: 4.55

€ 230.00  

Kulons 10880-0511

Prove: 375, Svars: 5.51

€ 230.00  

Kulons 497i2-0923

Prove: 585, Svars: 4.50

€ 230.00  

Kulons 1572-5223

Prove: 583/375, Svars: 4.23

€ 228.00  

Kulons 593-5071

Prove: 585, Svars: 4.09

€ 224.00  

Kulons ar briljantiem (0.11 ct) ametistu 1131-0733

Prove: 585, Svars: 2.78

€ 222.40  

Kulons ar briljantu (0.02 ct) 2320-5713

Prove: 585, Svars: 3.62

€ 220.00  

Kulons 1040-1131

Prove: 585, Svars: 3.95

€ 220.00  

Kulons 4721-5021

Prove: 585, Svars: 3.99

€ 219.00  

Kulons 5412-4621

Prove: 585, Svars: 3.97

€ 215.00  

Kulons 2720-0523

Prove: 585, Svars: 4.19

€ 210.00  

Kulons 497h5-0923

Prove: 585, Svars: 3.75

€ 207.00  

Kulons 730-2533

Prove: 585, Svars: 3,75

€ 207.00