1
        

Auskari 154/1195

Prove: 585, Svars: 8.86

€ 700.00  

Auskari 150/1575

Prove: 585, Svars: 9.36

€ 655.00  

Auskari 156/1195

Prove: 585, Svars: 8.93

€ 535.00  

Aproce 104/1135

Prove: 585, Svars: 5.77

€ 520.00  

Gredzens 13/1585

Prove: 585, Svars: 7.03

€ 500.00  

Gredzens 66/1135

Prove: 585, Svars: 5.37

€ 485.00  

Auskari 16/1585

Prove: 585, Svars: 7.56

€ 416.00  

Gredzens 4/1585

Prove: 585, Svars: 6.37

€ 415.00  

Auskari 150/1575

Prove: 585, Svars: 5.81

€ 350.00   € 410.00

Auskari 157/1575

Prove: 585, Svars: 4.86

€ 364.50  

Aproce 131/1195

Prove: 585, Svars: 4.50

€ 360.00  

Gredzens ar juvelieru emalju 71/1135

Prove: 585, Svars: 3.93

€ 355.00  

Auskari 158/1195

Prove: 585, Svars: 8.94

€ 345.00  

Gredzens ar briljantiem (0.06 ct) 130/1145

Prove: 585, Svars: 4.94

€ 330.00  

Auskari 175/1195

Prove: 585, Svars: 4.07

€ 325.00  

Gredzens ar dūmu kvarcu 64/1135

Prove: 585, Svars: 3.22

€ 290.00  

Gredzens ar hidrotermālo zilo topāzu 69/1135

Prove: 585, Svars: 3.15

€ 285.00  

Aproce 128/1195

Prove: 585, Svars: 4.68

€ 280.00  

Auskari 17/1585

Prove: 585, Svars: 4.04

€ 274.72  

Aproce 130/1195

Prove: 585, Svars: 4.23

€ 270.00  

Auskari 174-1195

Prove: 585, Svars: 4.26

€ 270.00  

Auskari 60/1575

Prove: 585, Svars: 4.32

€ 259.00  

Kaklarota ar ametistiem 91/1135

Prove: 585, Svars: 2.78

€ 250.00  

Auskari 182/1575

Prove: 585, Svars: 4.43

€ 243.65