1
        

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) 16221-1131

Prove: 585, Svars: 3.95

€ 320.00  

Auskari 551-5243

Prove: 585, Svars: 4.93

€ 320.00  

Auskari 6202-0703

Prove: 585, Svars: 4.90

€ 318.00  

Jaunums

Auskari 457g3-0933

Prove: 585, Svars: 4.24

€ 318.00  

Auskari 14g9-0943

Prove: 585, Svars: 4.90

€ 318.00  

Auskari ar briljantiem (0.03ct), safīriem (0.20ct) 1062-0743

Prove: 585, Svars: 3.74

€ 317.90  

Auskari 7810-1431

Prove: 585, Svars: 5.12

€ 317.00  

Auskari ar briljantiem (0.028ct) 2971-4633

Prove: 585, Svars: 3.15

€ 315.00  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct) un topāziem 3443-5733

Prove: 585, Svars: 3.69

€ 315.00  

Auskari 155h7-0933

Prove: 585, Svars: 6.05

€ 313.00  

Auskari 11520-0531

Prove: 583/375, Svars: 5.16

€ 310.00  

Auskari 13873-4531

Prove: 583/375, Svars: 4.83

€ 310.00  

Auskari ar briljantiem (0.04Ct) un granātiem 6230-3431

Prove: 585, Svars: 3.62

€ 310.00  

Auskari 231-1143

Prove: 585, Svars: 4.73

€ 310.00  

Jaunums

Auskari ar briljantiem (0.04ct) 830-0843

Prove: 585, Svars: 3.45

€ 310.00  

Jaunums

Auskari 670-0843

Prove: 585, Svars: 4.70

€ 310.00  

Auskari ar briljantiem (0.03 ct) 4662-5723

Prove: 585, Svars: 5.21

€ 310.00  

Auskari 10962-0711

Prove: 585, Svars: 4.74

€ 308.00  

Auskari ar briljantiem (0.04 ct) un smaragdiem (0.12ct) 2001-5033

Prove: 585, Svars: 3.23

€ 275.00   € 306.00

Auskari ar briljantiem (0.04 ct) 1031-4633

Prove: 585, Svars: 3.05

€ 305.00  

Auskari 7850-4531

Prove: 585, Svars: 4.73

€ 305.00  

Auskari ar safīriem (0.30 ct) 15850-1131

Prove: 585, Svars: 3.39

€ 305.00  

Auskari 1305g1-8331

Prove: 585, Svars: 4.98

€ 305.00  

Auskari 100g1-3443

Prove: 585, Svars: 4.66

€ 305.00