1
        

Auskari ar briljantiem (0.04 ct) 1701-4633

Prove: 585, Svars: 4.22

€ 346.00  

Auskari 3440-5203

Prove: 585, Svars: 5.72

€ 345.00  

Auskari ar briljantiem ( 0.09 ct) , ar sintētiskajiem safīriem 661-4643

Prove: 585, Svars: 4.18

€ 345.00  

Auskari ar briljantiem (0.22 ct) 4362-5733

Prove: 585, Svars: 4.06

€ 345.00  

Jaunums

Auskari ar kultivētām pērlēm, perlamutru 572-1143

Prove: 585, Svars: 4.87

€ 345.00  

Auskari 26220-8121

Prove: 585, Svars: 5.32

€ 319.00   € 345.00

Auskari ar kultivētām pērlēm 14020-5231

Prove: 585, Svars: 4.91

€ 345.00  

Auskari ar briljantiem (0.05 ct), prenītiem 310-1233

Prove: 585, Svars: 4.53

€ 345.00  

Auskari 20480-8121

Prove: 585, Svars: 5.40

€ 340.00  

Auskari 322-8343

Prove: 585, Svars: 5.40

€ 340.00  

Auskari 550g3-0923

Prove: 585, Svars: 7.00

€ 340.00  

Auskari 9442-5791

Prove: 585, Svars: 5.22

€ 340.00  

Auskari ar briljantiem (0.06ct), topāziem 6371-0733

Prove: 585, Svars: 3.40

€ 340.00  

Auskari ar briljantiem (0.40 ct) 2911-5733

Prove: 585, Svars: 3.42

€ 340.00  

Auskari ar briljantiem (0.16ct) 2642-0733

Prove: 585, Svars: 3.97

€ 337.45  

Auskari j3LA97-1

Prove: 585, Svars: 5.18

€ 337.00  

Auskari ar briljantiem (0.08ct) 2761-0933

Prove: 585, Svars: 4.20

€ 336.00  

Auskari ar briljantiem (0.24Ct) un kvarcu 2352-8333

Prove: 585, Svars: 2,65

€ 330.00  

Auskari 32-1443

Prove: 585, Svars: 5.24

€ 330.00  

Jaunums

Auskari 27350-0531

Prove: 583/375, Svars: 5.58

€ 330.00  

Auskari ar briljantiem (0.07 ct) EK10-4

Prove: 585, Svars: 2.56

€ 330.00  

Auskari ar granātiem 146g2-4523

Prove: 585, Svars: 5,49

€ 329.00  

Auskari ar topāziem 20222-0931

Prove: 585, Svars: 4.69

€ 328.00  

Auskari ar briljantiem ( 0.06 ct) 223-4643

Prove: 585, Svars: 3.63

€ 326.00