1
        

Auskari ar briljantiem (0.24 ct ) 4793-5723

Prove: 585, Svars: 4.48

€ 360.00  

Auskari 293g7-0923

Prove: 585, Svars: 7.07

€ 360.00  

Jaunums

Auskari 152-5033

Prove: 750, Svars: 4.93

€ 360.00  

Auskari ar briljantiem (0.10 ct) 4951-5723

Prove: 585, Svars: 4.50

€ 360.00  

Auskari 7391-6421

Prove: 585, Svars: 7.16

€ 358.00  

Auskari 19840-0691

Prove: 585, Svars: 6.48

€ 357.00  

Auskari p1LA1767-1

Prove: 750, Svars: 5.24

€ 356.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) un granātiem 4803-5723

Prove: 585, Svars: 3.64

€ 355.00  

Auskari 9930-0521

Prove: 585, Svars: 6.97

€ 315.00   € 355.00

Auskari 2122-1793

Prove: 585, Svars: 6.88

€ 355.00  

Auskari 1701h1-8101

Prove: 585, Svars: 7.16

€ 355.00  

Auskari ar briljantiem (0.28 ct) , rozā safīriem (0.24 ct) EKK-5

Prove: 585, Svars: 2.71

€ 310.00   € 350.00

Auskari ar briljantiem (0.10 ct) un kultivētām pērlēm 1960-0923

Prove: 585, Svars: 5.45

€ 350.00  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct) un topāziem 4141-5723

Prove: 585, Svars: 4.36

€ 350.00  

Akcija

Auskari ar briljantiem (0.26 ct) j5 LA4853-12

Prove: 585, Svars: 2.80

€ 295.00   € 350.00

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) 72-2313

Prove: 585, Svars: 5.22

€ 345.00  

Auskari 321-1113

Prove: 750, Svars: 5.32

€ 345.00  

Auskari 10202-1221

Prove: 585, Svars: 6.90

€ 345.00  

Auskari 6762-0903

Prove: 585, Svars: 6.85 g

€ 343.00  

Auskari 5910-4621

Prove: 585, Svars: 6.25

€ 343.00  

Auskari 16731-1111

Prove: 585, Svars: 6.20

€ 341.00  

Auskari 17142-0921

Prove: 585, Svars: 6.21

€ 340.00  

Auskari ar briljantiem (0.02ct) 6771-0723

Prove: 585, Svars: 4.53

€ 339.75  

Auskari p0 LA643-1

Prove: 585, Svars: 6.68

€ 333.00