1
        

Auskari ar briljantiem (5.40ct) 14611-1111

Prove: 585, Svars: 13.35

€ 3800.00  

Auskari ar briljantiem (3.0 ct) 9062-5711

Prove: 585, Svars: 13.41

€ 2300.00   € 2500.00

Auskari ar briljantiem (3.52 ct) 9842-1111

Prove: 585, Svars: 8.45

€ 2500.00  

Auskari ar briljantiem (2.28 ct) 5941-5711

Prove: 585, Svars: 13.19

€ 2300.00  

Auskari ar briljantiem (2.52 ct), sintētiskajiem safīriem (3300-1121)

Prove: 585, Svars: 10.92

€ 2300.00  

Auskari ar briljantiem (3.00 ct) 4181-2311

Prove: 585, Svars: 13.63

€ 2300.00  

Auskari ar briljantiem (2,60 ct), topāziem (12571-1111)

Prove: 585, Svars: 13.04

€ 2200.00  

Auskari ar briljantiem (0.42 ct) 11431-8121

Prove: 925, Svars: 16.54

€ 1145.00  

Jaunums

Auskari ar briljantiem (0.30 Ct) 541g1-3421 Rezervēts līdz 27.09.2022

Prove: 750, Svars: 17.13

€ 965.00  

Auskari ar briljantiem (0.24 ct) 2251-1221

Prove: 585, Svars: 11.48

€ 895.00  

Auskari 1062-1221

Prove: 750, Svars: 13.21

€ 858.00  

Auskari ar briljantiem (0.1ct), topāziem 6853-1221

Prove: 585, Svars: 10.08

€ 780.00  

Auskari ar briljantiem (0.10 ct ) ,topāziem 6858-1221

Prove: 585, Svars: 10.08

€ 780.00  

Auskari ar topāziem 1902-0921

Prove: 585, Svars: 13.47

€ 757.00  

Auskari ar ametistiem, citrīniem, granātiem, peridotiem, topāziem 22311-1211

Prove: 585, Svars: 13.32

€ 733.00  

Jaunums

Auskari ar briljantiem (0.5 ct ) 2863-0913

Prove: 585, Svars: 13.34

€ 720.00  

Auskari 6133-1221

Prove: 585, Svars: 12.67

€ 696.00  

Auskari 23481-1211

Prove: 585, Svars: 13.44

€ 645.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) , citrīniem,granātiem, peridotiem,topāziem 8542-1221

Prove: 585, Svars: 7.54

€ 637.00  

Auskari ar topāziem 6192-1221

Prove: 585, Svars: 11.59

€ 637.00  

Auskari ar granātiem 14663-0921

Prove: 585, Svars: 10.03

€ 600.00  

Auskari 18360-1701

Prove: 585, Svars: 13.02

€ 600.00  

Jaunums

Auskari ar briljantiem (0.36ct) 5680-0723

Prove: 585, Svars: 9.10

€ 592.15  

Auskari 661-1221

Prove: 585, Svars: 12.05

€ 580.00