1
        

Auskari 6653-0921

Prove: 585, Svars: 9.45

€ 425.00  

Auskari ar briljantiem (0.24 ct ) ,topāziem 211-2323

Prove: 585, Svars: 6.06

€ 420.00  

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 6651-0921

Prove: 585, Svars: 7.80

€ 415.00  

Auskari ar ametistiem 6652-0921

Prove: 585, Svars: 7.60

€ 413.00  

Auskari 7717a1-4283

Prove: 585, Svars: 9.59

€ 410.00  

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 20802-0911

Prove: 585, Svars: 7.39

€ 410.00  

Auskari 1962-1221

Prove: 585, Svars: 8.20

€ 410.00  

Auskari 570-1723

Prove: 585, Svars: 8.27

€ 410.00  

Auskari ar ametistiem, citrīniem,granātiem, peridotiem,topāziem 22321-1211

Prove: 585, Svars: 7.46

€ 410.00  

Auskari 2899g3-0911

Prove: 585, Svars: 9.09

€ 410.00  

Auskari ar kvarciem 27581-0911

Prove: 585, Svars: 8.64

€ 410.00  

Auskari 22291-1211

Prove: 585, Svars: 8.18

€ 409.00  

Auskari ar briljantiem (0.04ct), granātiem 1301-0723

Prove: 585, Svars: 6.38

€ 408.32  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) un topāziem 842-2313

Prove: 585, Svars: 5.94

€ 395.00  

Auskari ar topāziem 445g5-0921

Prove: 585, Svars: 7.82

€ 395.00  

Auskari ar topāziem 169g4-0921

Prove: 585, Svars: 6.59

€ 395.00  

Auskari ar topāziem 9531-0921

Prove: 585, Svars: 7.90

€ 395.00  

Auskari ar briljantiem (0.10ct) 612-0723

Prove: 585, Svars: 6.04

€ 392.89  

Auskari ar briljantiem (0.28ct) 10631-0921

Prove: 375, Svars: 4.92

€ 390.00  

Auskari ar briljantiem (0.2 ct) 872-2323

Prove: 585, Svars: 4.66

€ 390.00  

Auskari ar topāziem 26911-0911

Prove: 585, Svars: 7.10

€ 390.00  

Auskari ar topāziem 9512-0921

Prove: 585, Svars: 7.04

€ 390.00  

Auskari 2492-4021

Prove: 585, Svars: 6.87

€ 387.00  

Auskari 444h1-0921

Prove: 585, Svars: 7.74

€ 387.00