1
        

Auskari ar briljantiem (0.04 ct) 3233-4633

Prove: 585, Svars: 3.96

€ 396.00  

Auskari ar briljantiem (0.06ct) 2541-0713

Prove: 585, Svars: 4.94

€ 350.00   € 395.00

Auskari ar brilajntiem (0.38 ct) 14220-5731

Prove: 585, Svars: 4.56

€ 395.00  

Auskari ar briljantiem (0.012ct),safīriem (4681-4641)

Prove: 585, Svars: 4.38

€ 395.00  

Auskari ar topāziem 1941-0943

Prove: 585, Svars: 4.92

€ 393.00  

Auskari ar briljantiem (0.04 ct) 4643-5723

Prove: 585, Svars: 4.91

€ 393.00  

Auskari 320-0943

Prove: 585, Svars: 6.02

€ 390.00  

Auskari 5423-8341

Prove: 585, Svars: 5.41

€ 390.00  

Auskari j3LA97-1

Prove: 585, Svars: 5.18

€ 390.00  

Auskari ar briljantiem (0.10 ct) un safīriem (0.12 ct) 1472-5743

Prove: 585, Svars: 4.05

€ 390.00  

Auskari ar briljantiem (0.10ct), kvarciem 2251-0743

Prove: 585, Svars: 4.33

€ 389.70  

Auskari ar granātiem 4692-4641

Prove: 585, Svars: 4.45

€ 389.00  

Auskari ar briljantiem (0.04ct), safīriem (0.36ct) 171-0743

Prove: 585, Svars: 4.41

€ 388.08  

Auskari 56/1575

Prove: 585, Svars: 5.97

€ 350.00   € 388.00

Auskari 118/1915

Prove: 585, Svars: 5.55

€ 388.00  

Auskari 913-4643

Prove: 585, Svars: 5.97

€ 388.00  

Auskari ar briljantiem (0.05ct) 141-0743

Prove: 585, Svars: 4.54

€ 385.90  

Auskari ar briljantiem (0.16 ct.), citrīniem 873-2323

Prove: 585, Svars: 4.05

€ 384.75  

Akcija

Auskari ar briljantiem (0.24 ct ) 4793-5723

Prove: 585, Svars: 4.48

€ 330.00   € 380.00

Auskari ar briljantiem (0.07 ct.) 2093-0713

Prove: 585, Svars: 4.45

€ 380.00  

Auskari 1370-0843

Prove: 585, Svars: 5.39

€ 380.00  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct) un smaragdiem (0.12 ct) 1463-5743

Prove: 585, Svars: 4.04

€ 380.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct), kultivētām pērlēm 25211-0521

Prove: 585, Svars: 2.59

€ 377.00  

Auskari 4961-0933

Prove: 585, Svars: 5.50

€ 375.00